• individuálny tréning – čas venovaný len Vám
  • skupinový tréning – cenovo výhodnejší
  • skupinové cvičenia – zábava s makačkou