Individuálna diagnostika tela je doplnková bezplatná služba pri objednaní trénerských služieb. Ako profesionálna trénerka vlastním diagnostickú váhu Tanita, pomocou ktorej Vám zmeriam základné vstupné údaje – celková hmotnosť, percento tuku a percento svalovej hmoty v tele, podiel vody v tele, hmotnosť kostí, rýchlosť metabolizmu, dysbalancie.

Na základe týchto údajov spoločne vyhodnotíme a upresníme tréningový cieľ.

Tieto merania opakujeme v priebehu určitých období a podľa priebežných výsledkov meraní Vám následne upravujem tréningový, či stravovací plán.