Chcete sa správne naučiť používať vlastné telo ? Prirodzený pohyb je neoddeliteľnou súčasťou funkcií celého tela, všetkých telesných orgánov, zmyslov, či duševného zdravia. Ľudské telo potrebuje pohyb. Nie je uspôsobené na moderný pasívny životný štýl.

Časom zlenivie, vytvára si nesprávne pohybové návyky a systematicky dochádza k nesprávnemu dýchaniu a nesprávnemu držaniu tela. Prirodzený funkčný tréning je metodika všestranného kondičného tréningu, ktorá podporuje dosahovanie výkonov v reálnych činnostiach, v práci či pri športe. Zameriame sa na pohybový rozvoj i rozvoj kondície.

Sústredíme sa na dýchanie, držanie tela a pohybové návyky, teda na pohybovú stabilitu a koordináciu.