Čas venovaný len Vám

Pri individuálnom tréningu je na prvom mieste potreba klienta a jeho cieľ. Vzhľadom nato, pre každého z Vás zostavím individuálny tréning, v ktorom sa zameriame predovšetkým na druh vhodne zvolenej aktivity a výber správnych cvikov, nácvik správnej techniky a správneho dýchania. Poskytnem Vám odborné doporučenia nielen ohľadne tréningov, ale aj v oblasti výživy. Budem Vás viesť a motivovať, aby ste na svojej ceste k cieľu boli spokojní.